góra

Strefa kultury na terenie MTP

Projekt stworzenia na terenie MTP nowej strefy kultury-otwarcie terenu na Miasto Poznań poprzez budowę miejskiego placu i parkingu podziemnego zwiększającego dostępność terenu i oferowanych w tym obszarze usług. Celem było stworzenie miejskiej przestrzeni przyjaznej dla użytkownika, stworzenie nowego kontekstu dla zróżnicowanych budynków, odzyskanie właściwych proporcji urbanistycznych. Oczyszczenie strefy z ruchu kołowego oraz zapewnienie dyskretnego i jednocześnie łatwo dostępnego parkowania dla ponad 650 pojazdów zapewnia komfort i funkcjonalność.

Miejska strefa kultury która powstaje ponad parkingiem stanowi nowy punkt na mapie Poznania. Plac stanowić ma miejsce realizacji różnorakich wydarzeń kulturalnych dostępnych dla mieszkańców. Całe założenie stawia nacisk na strefy odpoczynku, maksymalne możliwe nasycenie zielenią i wprowadzenie naturalnych materiałów. Ważne uzupełnienie placu stanowi jego integracja z Pawilonem nr 2 i wyznaczenie jego na przyszły obiekt o funkcji gastronomiczno-usługowo-kulturalnej, tętniący życiem i kreatywnością obiekt dostępny dla mieszkańców. Plac i pawilon nr 2 łączy kaskada zieleni i strefa relaksu, schody prowadzące do budynku pawilonu stają się przyjaznym miejscem wypoczynku. Istotne było zapewnienie założeniu elegancji korespondującej z historyczną zabudową przy jednoczesnym maksymalnym zadbaniu o walory użytkowe i stworzenie miejsca przyjaznego, zachęcającego do wypoczynku. Projekt miał na celu wprowadzenie zmiany która będzie stanowić ważny fundament zmian urbanistyczno-architektonicznych zmierzających do integracji zróżnicowanej zabudowy oraz rewitalizacji budynków historycznych do nowej funkcji.
sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_3

sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_5

sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_5_

sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_6sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_7
sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_4

sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_8 sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_9 sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_10 sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_11 sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_12 sniadekarchitekci_mtp_plac_parking_strefa kultury_16

Małgorzata Śniadek