góra

Targi Lublin w nowej odsłonie

Projekt wprowadzenia szeregu zmian w obszarze najbliższego otoczenia Targów Lublin mający na celu stworzenie nowej, witalnej, przyjaznej mieszkańcom strefy miejskiej i jej połączenia z naturą. Targi Lublin przygotowują się do zmian w obszarze swojego najbliższego otoczenia. Zaproponowaliśmy wprowadzenie połączeń i przestrzeni miejskich o wysokiej jakości, otwartych na mieszkańców, zachęcających do odwiedzenia. Zmiany w tej części miasta oraz miejscowy plan i założenia stworzenia Nowego City w tym obszarze dają niesamowitą możliwość uzupełnienia zabudowy pod kątem komplementarnych usług wspierających rozwój miasta Lublin. Zaproponowano Hotel, biurowiec z parkingiem wielopoziomowym naziemnym oraz centrum kulturalno-kongresowe powiązane z Targami Lublin. Dodatkowo Targi Lublin otworzą się na mieszkańców reprezentacyjnym, pełnym zieleni placem. Bardzo ważne jest stworzenie dobrego, harmonijnego połączenia strefy Targów i Parku Ludowego. Zaproponowano strefę rekreacyjną wokół Targów wzbogaconą o dostęp do gastronomii w sąsiadujących, otwartych na Miasto budynkach. Zaprojektowano pawilon parkowy, zlokalizowany na terenie targów ale stanowiących element powiązania z Miastem. Parterowy pawilon o przyjaznej drewnianej elewacji stanowi łącznik i nową twarz Targów od strony Parku. Znajdą się w nim gastronomia z ogródkami oraz sala wielofunkcyjna do organizacji wydarzeń kulturalnych. Kluczem jest harmonia funkcji i form uzupełnionych właściwą, zdrową i przyjazną przestrzenią otwartą.

Małgorzata Śniadek